İçeriğe geç

Logo Veri Yedekleme
ile verilerinizi
güvenceye alın

İşletmelerin siparişten ödemelere, müşteri iletişim bilgilerinden satış rakamlarına kadar hemen hemen
tüm verileri veritabanları üzerinde tutuluyor. Kurumsal hafıza görevini de üstlenen bu verilerin güvenliği,
işletmelerin bugünü ve geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bir işletmenin SQL veritabanında tuttuğu
Logo ERP çözümlerine ait tüm verilerin yedeklenmesi için özel olarak geliştirilen Logo Veri Yedekleme
çözümü, veri kaybını önleyerek geleceği garantiye alıyor.

İşletmelerin tüm iş süreçlerinin manuel kayıtlar yerine IT sistemleri üzerinde tutulmaya başlamasıyla
birlikte iş verimliliği artarken, veri güvenliği de giderek daha fazla önem kazandı. Hangi ölçekte olursa
olsun tüm işletmeler üretim, sipariş ve satış rakamlarından müşteri bilgilerine kadar pek çok veriyi
sisteme işliyor. Bu verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve korunması da işletmenin mevcut ve
gelecekteki işlerini ve süreçlerini garantiye alması anlamına geliyor.
Logo, bu ihtiyaca yönelik geliştirdiği Logo Veri Yedekleme çözümüyle, Logo kurumsal kaynak
planlama (ERP) çözümlerini kullanan işletmelerin SQL veritabanındaki Logo ERP çözümlerine ait tüm
verilerini korumaya alıyor. Böylece veriler belirlenen zaman dilimlerinde otomatik olarak yedekleniyor,
herhangi bir sistem arızasında veri kaybı yaşansa bile kaydedilen son veriler hemen sisteme yeniden
yüklenebiliyor.

Logo Veri Yedekleme Broşürü için Tıklayınız.